Ječmen jarní
Hordeum vulgare

Home / Nabídka osiv / Ječmen jarní

BOJOS (4,6)

 • udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • sladovnická odrůda
 • odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo", nosná odrůda společnosti Plzeňský Prazdroj, preferovaná Sladovnami Soufflet, Moravamalt a Bernard, profilová
 • odrůda Pivovaru Lobkowicz, nakupovaná dalšími pivovary a sladovnami v ČR
 • zrno je středně velké, stabilně vysoký výnos zrna
 • rostliny jsou středně vysoké (75 cm), středně odnožující
 • středně dobrá odolnost poléhání a lámání stébla
 • rezistentní proti napadení padlím travním (gen mlo)
 • střední odolnost proti napadení rzí ječnou a hnědou skvrnitostí
 • střední odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §
Zobrazit více
Skrýt

FRANCIN (4,2)

 • udržovatel: SELGEN, a.s.
 • sladovnická odrůda
 • odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo", zařazena mezi preferovné odrůdy Plzeňského Prazdroje, Budějovického Budvaru a dalších pivovarů a sladoven
 • zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký
 • středně dlouhé rostliny (73 cm), středně odolné poléhání a lámání stébla,
 • vyšší intenzita odnožování
 • střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, menší odolnost proti
 • napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §
Zobrazit více
Skrýt

LAUDIS 550 (4,8)

 • udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • odrůda doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo",preferovaná společtnostmi Sladovny Soufflet, Plzeňský Prazdroj, Moravamalt, Bernard, Heineken Slovensko Sladovne, nakupována dalšími pivovary a sladovnami v ČR a SR
 • výběrová sladovnická kvalita
 • zrno středně velké, vysoký podíl předního zrna
 • rostliny středně vysoké (72 cm) velmi dobře odnožující, středně odolné proti lámání stébla
 • dobrá odolnost poléhání
 • absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen mlo), velmi dobrá odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, dobrá odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí, vyšší projev nespecifických skvrnitostí
  § právně chráněná odrůda §
Zobrazit více
Skrýt

LG TOSCA (8,1)

 • udržovatel: Limagrain Europe (F), v ČR zastupuje Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • výběrová sladovnická kvalita, velmi vysoký extrakt a stupeň prokvašení
 • v ČR ji nakupují Sladovny Soufflet a je v provozním zkoušení Plzeňského Prazdroje, v SR pak v provozním zkoušení Heineken Slovensko Sladovne a LYCOS – Trnavské sladovne
 • rostliny nízké (67cm), středně odolné poléhání a lámání stébla
 • velmi vysoký výnos zrna v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
 • zrno středně velké
 • podíl předního zrna vysoký
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolná vůči padlí travnímu (gen mlo)
 • odolná k výskytu abiotické nekrotické skvrnitosti ječmene
 • bez výrazných pěstitelských rizik
  § právně chráněná odrůda §
Zobrazit více
Skrýt

OVERTURE (6,9)

 • udržovatel: Limagrain Europe (F), v ČR zastupuje: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • výběrová sladovnická kvalita
 • úspěšně odzkoušená a preferovaná společnostmi Plzeňský Prazdroj, Sladovny SOUFFLET ČR, Heineken Slovensko Sladovne a Lycos – Trnavské sladovne, Plzeňský Prazdroj Slovensko a dalšími sladovnami a pivovary
 • vysoký výnos předního zrna v obou variantách pěstování ve všech oblastech
 • zrno středně velké
 • rostliny středně vysoké (71 cm), středně odolné vůči poléhání, velmi dobře odnožující
 • odrůda odolná vůči padlí travnímu (gen mlo), vysoce odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a rzí ječnou, dobrá odolnost hnědé skvrnitosti
  § právně chráněná odrůda §
Zobrazit více
Skrýt

SOLIST (krmný)

 • udržovatel: SELGEN, a.s.
 • nesladovnická, středně raná odrůda
 • vhodná pro krmivářské účely
 • vysoký výnos zrna v obou variantách pěstování ve všech zemědělských
 • výrobních oblastech
 • zrno středně velké
 • vysoký podíl předního zrna – 95 %
 • odrůda doporučená pro systém ekologického zemědělství
 • rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání a lámání stébla – při vysoké intenzitě použít morforegulátor v horní doporučené dávce
 • odolná proti napadení padlím travním
 • středně odolná proti napadení rzí ječnou
 • středně odolná k napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí
 • odolná proti napadení fuzárii v klasu
  § právně chráněná odrůda §
Zobrazit více
Skrýt

SPITFIRE (7,5)

 • udržovatel: SELGEN, a.s.
 • výběrová sladovnická kvalita
 • raná až středně raná
 • rostliny středně vysoké
 • zrno velké
 • podíl předního zrna vysoký ve všech pěstitelských oblastech
 • vyrovnaný zdravotní stav bez výrazných pěstitelských rizik
 • výběrová sladovnická jakost – odrůda v portofoliu sladoven Soufflet
  § právně chráněná odrůda §
Zobrazit více
Skrýt

Nevybrali jste si? Kontaktujte nás. Zajistíme Vám i osiva plodin, které nejsou v této nabídce.

Napište nám
Top