Pšenice ozimá
Triticum aestivum

Home / Nabídka osiv / Pšenice ozimá

AIRBUS (E)

 • udržovatel: Limagrain Europe S.A.S., v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • velmi raná osinatá odrůda pekařské jakosti E
 • vhodná i do přísuškových oblastí
 • rostliny středně odnožující
 • dobrý zdravotní stav, odolná fuzariózám v klase, rzi plevové a pšeničné
 • odolná běloklasosti
 • velmi dobře reaguje na intenzivní agrotechniku
 • doporučeno ošetření morforegulátorem proti poléhání
 • doporučen výsev v agrotechnické lhůtě

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

AURELIUS (E)

 • udržovatel: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG (AT), v ČR zastupuje: SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
 • raná až poloraná osinatá odrůda, potravinářské jakosti E
 • rostliny středně vysoké až nízké, vysoká odolnost poléhání
 • odrůda vhodná do sušších oblastí
 • mrazuvzdornost střední až vyšší
 • dobrý zdravotní stav, velmi dobrá odolnost rzi travní, odolná rzi pšeničné i plevové, dobře odolná padlí
 • velmi odolná porůstání
 • v suchých oblastech výrazně předčí všechny srovnávací odrůdy
 • vynikající využívání N

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

EXPO (E)

 • udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG (D), v ČR zastupuje: SAATEN – UNION CZ, s.r.o.
 • středně raná odrůda pekařské jakosti E
 • odrůda „AZOL FREE"
 • rostliny střední až vyšší, střední odolnost poléhání
 • vysoký výnos zrna
 • velmi vysoká zimovzdornost a mrazuvzdornost
 • vysoká odolnost k fuzáriím v klase
 • vhodná do všech oblastí, tolerance k různým podmínkám i technologiím pěstování
 • vhodná pro pěstování i po kukuřici a pšenici
 • klas tvoří střední počet zrn s vysokou HTZ

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

GENIUS (E)

 • udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH (D), v ČR zastupuje: SAATEN – UNION CZ, s.r.o.
 • středně raná odrůda pekařské jakosti E
 • rostliny nižší, středně odolné poléhání
 • vhodná do všech oblastí pro intenzivní i extenzivní pěstování
 • vysoký výnosový potenciál
 • střední odnožovací schopnost
 • dobrá mrazuvzdornost
 • dobrá odolnost proti rzi pšeničné a travní, padlí travnímu a fuzarióze
 • vhodná pro pozdní termín setí
 • možnost setí po pšenici

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

JULIE (E)

 • udržovatel: SELGEN, a.s. (CZ)
 • raná odrůda s pekařskou jakostí E
 • rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné poléhání
 • střední odnožovací schopnost
 • vysoce mrazuvzdorná
 • dobrý zdravotní stav, odolná proti padlí travnímu v klasu a fuzarióze v klasu
 • velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
 • vysoce výnosná v obou systémech pěstování a ve všech výrobních oblastech
 • vhodná i do suchých oblastí
 • možné setí po obilnině
 • snáší rané i pozdní termíny výsevu
 • doporučeno použití středních až vyšších dávek morforegulátorů
 • zrno velké

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG MAGIRUS (E)

 • udržovatel: Limagrain GmbH (D), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • polopozdní odrůda pekařské jakosti E
 • rostliny cca 100 cm vysoké, s dobrou odolností proti poléhání
 • velmi vysoké výnosy zrna
 • středně vysoká odnožovací schopnost
 • odolná vůči vyzimování
 • odolná ke rzi pšeničné a plevové, středně odolná k padlí travnímu, listovým skvrnitostem a fuzariozám v klasu
 • vhodná do všech oblastí a pro pozdní setí
 • doporučena pro vyšší intenzitu pěstování
 • možno vysévat i po obilnině
 • velmi vysoká HTZ

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

RGT PONTICUS (E)

 • udržovatel: Dr. Hermann Strube (D), v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o.
 • poloraná až polopozdní odrůda pekařské jakosti E
 • rostliny středně vysoké, velmi dobře odolné poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolná na padlí, braničnatku, rez pšeničnou i plevovou
 • vysoká odolnost přísuškům
 • vysoká mrazuvzdornost
 • vysoké a stabilní číslo poklesu a velmi vysoký obsah N-látek

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

ASORY (A)

 • udržovatel: Secobra Saatzucht GmbH (D), v ČR zastupuje: RWA Czechia s.r.o.
 • polopozdní odrůda potravinářské jakosti A
 • rostliny středně vysoké, středně odolné poléhání
 • odrůda kompenzačního typu
 • středně vysoký až vysoký výnos, v BVO velmi vysoký
 • doporučená aplikace ochrany proti chorobám pat stébel
 • velmi dobrý zdravotní stav listu
 • velmi dobrá odolnost proti padlí a braničnatce
 • zrno středně velké
 • vhodná i na pozdní setí

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

BOHEMIA (A)

 • udržovatel: SELGEN, a.s. (CZ)
 • raná odrůda pekařské jakosti A
 • rostliny vysoké až velmi vysoké, středně odolné proti poléhání
 • vhodná do všech výrobních oblastí
 • dobrý zdravotní stav, středně odolná proti většině chorob, odolná proti braničnatce plevové v klasu, středně proti fuzarióze, méně odolná vůči rzi travní
 • odolná proti vyzimování
 • vysoký obsah N-látek, vysoká hodnota Zelenyho testu
 • zrno velké, HTZ vysoká
 • dobře reaguje na vyšší vstupy, nadprůměrného výnosu zrna dosahuje i při střední úrovni agrotechniky
 • doporučena včasná sklizeň při dosažení zralosti pro udržení optimální objemové hmotnosti

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

CENTURION (A)

 • udržovatel: ASUR Plant Breeding s.a.s. (F), v ČR zastupuje: SAATEN – UNION CZ s.r.o.
 • raná osinatá pšenice pekařské jakosti A
 • rostliny nižšího vzrůstu, odolná poléhání
 • střední odnožovací schopnost
 • díky velmi dobrému zdravotnímu stavu vhodná také k využití pro extenzivnější technologie a eko zemědělství
 • odolná k vyzimování
 • AZOL FREE odrůda – bez potřeby ošetření klasu
 • výsevek v optimálních podmínkách 2,8–3,2 MKS/ha
 • možný výsev i po obilnině i kukuřici
 • HTZ vysoká

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

CROSSWAY (A)

 • udržovatel: GIE SEMALLIANCE (F), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • polopozdní odrůda pekařské jakosti A
 • rostliny střední výšky (cca 90 cm), vysoká odolnost poléhání
 • velmi vysoký výnos zrna
 • střední až velmi dobrá zimovzdornost
 • velmi dobrá odolnost rzím, především plevové (9)
 • vhodná do všech pěstitelských oblastí
 • velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
 • rezistentní proti larvám plodomorky plevové (gen Sm1)

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

FENOMEN (A)

 • udržovatel: SARL Adrien Momont et Fils (F), v ČR zastupuje SOUFFLET AGRO, a.s.
 • polopozdní osinatá odrůda potravinářské jakosti A
 • rostliny nízké, vysoká odolnost poléhání
 • zrno středně velké, střední až vyšší HTZ
 • vysoký výnos v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
 • velmi dobrý zdravotní stav, odolnost proti padlí a braničnatce na listu
 • dobrá mrazuvzdornost
 • vysoká stabilita čísla poklesu, hodnoty Zelenyho testu a objemové hmotnosti

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

ILLUSION (A)

 • udržovatel: SELGEN, a. s., (CZ)
 • poloraná odrůda pekařské jakosti A
 • rostliny středního vzrůstu, středně odolná poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav listu i klasu
 • dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování
 • vysoký výnos zrna
 • vysoká mrazuvzdornost
 • tolerantní k obilní předplodině
 • dobře snáší pozdní výsev
 • doporučený výsevek 4 MKS
 • středně vysoká HTZ

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG ABSALON (A)

 • udržovatel: Limagrain Europe S.A.S. (F), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • raná nižší odrůda, vysoce odnoživá, pekařské jakosti A s velmi vysokou objemovou hmotností zrna
 • velmi dobrá odolnost vůči všem hlavním chorobám pšenice, zvláště proti padlí travnímu, listovým skvrnitostem a rzi plevové
 • vysoká odolnost vůči klasovým chorobám včetně fuzarióz klasů
 • rezistence proti pravému stéblolamu - gen Pch1-velmi dobrá odolnost poléhání
 • velmi dobrá zimovzdornost
 • vhodná do všech výrobních oblastí, tolerantní přísušku
 • díky zdravotnímu stavu vhodná i po obilnině a kukuřici na zrno

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG DITA (A)

 • udržovatel: Limagrain Europe S.A.S. (F), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • polopozdní česká odrůda pekařské jakosti A, vyšlechtěna v Hrubčicích
 • vysoká odolnost proti porůstání zrna (stabilní ČP)
 • rostliny nízké, s velmi vysokou odolností proti poléhání
 • vhodná především do řepařské a bramborářské výrobní oblasti
 • velmi vysoké stabilní výnosy zrna
 • kombinovaná odolnost proti padlí travnímu, rzi pšeničné, plevové i rzi travní
 • velmi dobrá zimovzdornost
 • vhodná i pro pozdní setí

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG IMPOSANTO (A)

 • udržovatel: Limagrain GmbH, (D), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • pozdní odrůda potravinářské kvality A
 • vysoké výnosy především v ŘVO a BVO
 • rostliny středního vzrůstu odolné proti poléhání
 • vysoká odnožovací schopnost, kompenzační odrůda
 • odolná vůči vyzimování
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • rezistence proti pravému stéblolamu – gen Pch1
 • středně vysoká HTZ (46 g)

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG INITIAL (A)

 • udržovatel: Limagrain GmbH, (D), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • polopozdní odrůda potravinářské jakosti A
 • plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí
 • vysoký výnos zrna, vhodná i po obilnině
 • velmi dobrý zdravotní stav, zejména odolnost ke rzi plevové a padlí travnímu
 • velmi vysoká odolnost proti poléhání
 • odrůda rezistentní larvám plodomorky plevové

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG KERAMIK (A)

 • udržovatel: Limagrain Europe S.A.S. (F), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • středně raná odrůda potravinářské jakosti A
 • velmi dobrá odnožovací schopnost
 • velmi dobrá odolnost poléhání
 • velmi vysoký výnos i v přísuškových oblastech
 • odrůda odolná ke rzi plevové a pšeničné
 • vhodná do všech oblastí
 • lze pěstovat i po obilnině
 • doporučeno použití střední dávky regulátoru růstu a ošetření proti fuzariózám klasů
 • vysoká mrazuvzdornost

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

PATRAS (A)

 • udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, (D), v ČR zastupuje: Saaten-Union CZ, s.r.o.
 • polopozdní odrůda potravinářské jakosti A
 • rostliny nižšího vzrůstu, středně odolná poléhání
 • unikátní klasová odrůda
 • vyrovnaný výnos ve všech oblastech
 • odolná proti vymrzání
 • nižší odnožovací schopnost
 • tvoří řidší porost s dlouhým klasem
 • dobrá odolnost proti většině chorob, odolná ke rzi plevové, středně odolná k fuzariozám klasů, méně odolná ke rzi travní a pšeničné
 • nenáročná na půdní podmínky
 • zrno velké, vysoká HTZ
 • doporučeno setí ve středním termínu

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

RGT DEPOT (A)

 • udržovatel: R2n (Société RAGT 2n) (F), v ČR zastupuje: RAGT Czech, s.r.o.
 • polopozdní až pozdní odrůda pekařské jakosti A
 • rostliny nízké až středně vysoké s velmi dobrou odolností poléhání
 • výborný zdravotní stav
 • velmi dobrá odolnost ke rzi plevové a padlí
 • dobrá odolnost ke rzi pšeničné a klasovým fuzariozám
 • výnosy tvoří vysokým počtem zrn v klase
 • vysoká HTZ

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

RGT REFORM (A)

 • udržovatel: R2n (Société RAGT 2n) (F), v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o.
 • polopozdní až pozdní odrůda s pekařskou jakostí A
 • rostliny střední až nižší s dobrou odolností poléhání
 • velmi dobře odnožující
 • vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech
 • velmi dobrý zdravotní stav listové plochy i klasu, vysoká odolnost fuzáriím
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • stabilní pádové číslo
 • výnos tvořen hustotou porostu s vysokou kompenzační schopností
 • vhodná pro časné i pozdní výsevy
 • možnost setí po obilnině i kukuřici
 • doporučeno pěstování při vyšší intenzitě

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

RGT VENEZIO (A)

 • udržovatel: udržovatel: R2n (Société RAGT 2n) (F), v ČR zastupuje: RAGT Czech s.r.o.
 • středně raná osinatá odrůda potravinářské jakosti A
 • rostliny nižší, vysoce odolné poléhání
 • dobrá odnožovací schopnost
 • dobrý zdravotní stav, odolná rzím a braničnatkám, středně odolná padlí a fuzáriím
 • doporučena základní až střední morforegulace
 • tolerantní k termínu setí
 • možno pěstovat po obilnině
 • citlivá k setí po kukuřici
 • HTZ vysoká

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

TURANDOT (A)

 • udržovatel: Selgen, a.s., ŠS Úhřetice (CZ)
 • polopozdní odrůda pekařské jakosti A
 • rostliny středně vysoké, méně odolné poléhání
 • středně odnožující
 • zrno velké
 • vyrovnaný zdravotní stav se zvýšenou odolností proti napadení fuzariózami klasů, menší odolnost proti napadení rzí travní
 • nižší číslo poklesu
 • umožňuje i pozdní výsevy po kukuřici na zrno a po cukrovce
 • doporučena střední dávka morforegulátoru
 • velmi dobře reaguje na intenzivní způsob pěstování, zvláště na kvalitativní přihnojení
 • velmi dobře hospodaří s vláhou při přísušcích – stáčí listy, omezuje výpar

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

VIRIATO (A)

 • udržovatel: RAGT Czech s.r.o. (CZ)
 • raná osinatá odrůda pekařské kvality A
 • vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech
 • rostliny nízké, vysoce odolné proti poléhání
 • dobře odnožující
 • velmi dobře zvládá sušší podmínky a přísušky
 • dobře zvládá i nejvyšší intenzitu
 • vysoká objemová hmotnost, stabilní číslo poklesu
 • doporučena ochrana padlí na listu, odolnost ostatním listovým chorobám na dobré úrovni
 • velmi dobrá mrazuvzdornost
 • vzhledem k ranosti je vhodnou předplodinou pro řepku

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

SOFRU (A/B)

 • udržovatel: Caussade Semences, (F), v ČR zastupuje: Lidea Czechia, s.r.o.
 • velmi raná osinatá odrůda pekařské jakosti A/B
 • rostliny nižší odolné poléhání
 • plastická odrůda, nenáročná na půdní podmínky
 • výnosy tvoří odnožemi
 • výnosově vyniká zejména v OVO a BVO
 • doporučena nízká dávka morforegulátoru
 • dobrá mrazuvzdornost
 • dobrá odolnost ke klasovým chorobám, možné použít jen jeden fungicid

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

AVENUE (B)

 • udržovatel: Limagrain Europe S.A.S. (F), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • nejranější odrůda pekařské jakosti B
 • rostliny nízké, odolné poléhání
 • vysoce odnoživá odrůda
 • vhodná do všech výrobních oblastí, včetně nejteplejších
 • stabilní vysoký výnos
 • výborný zdravotní stav, včetně velmi dobré odolnosti proti fuzariózám
 • ideální předplodina pro řepku

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG ORLICE (B)

 • udržovatel: Limagrain Europe S.A.S. (F)., v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • polopozdní až pozdní odrůda pekařské jakosti B
 • rostliny nízké s velmi dobrou odolností proti poléhání
 • vynikající výnos ve všech oblastech pěstování
 • plastická odrůda s velmi vysokou stres tolerancí - vhodná do všech oblastí, včetně KVO
 • velmi vysoká zimovzdornost
 • výnos tvoří hustotou porostu a počtem zrn v klase
 • vysoce odolná rzi pšeničné i plevové
 • bez výrazných pěstitelských rizik
 • vhodná pro pozdní setí i pro ekologické zemědělství
 • zrno středně velké

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

SOLINDO CS (B)

 • udržovatel: Caussade Semences, (F), v ČR zastupuje: Lidea Czechia, s.r.o.
 • raná osinatá odrůda chlebové jakosti B
 • rostliny nízké s dobrou odolností poléhání
 • střední až vyšší odnožovací schopnost
 • odolná proti většině houbových chorob
 • tolerantní i k sušším podmínkám pěstování
 • lze zařadit po obilnině
 • velmi dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, ale díky velmi dobrému zdravotnímu stavu a odolnosti proti poléhání lze pěstovat i v extenzivnějším režimu

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

TOBAK (B)

 • udržovatel: W. Von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG (D), v ČR zastupuje: Ing. Marian Špunar
 • polopozdní až pozdní odrůda chlebové jakosti B
 • rostliny středně vysoké, středně odolné poléhání
 • velmi vysoký výnos
 • zrno středně velké
 • stabilně dobrý zdravotní stav s odolností napadení rzí plevovou
 • tolerantní k půdně-klimatickým podmínkám a obilní předplodině
 • není vhodná k setí po kukuřici
 • při intenzivním pěstování doporučeno ošetření morforegulátorem

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

RGT SACRAMENTO (B/C)

 • udržovatel: RAGT Czech s.r.o. (CZ)
 • středně raná osinatá odrůda potravinářské jakosti B/C
 • rostliny nízké s velmi dobrou odolností poléhání
 • velmi dobře odnožující
 • pro dosažení kvality nutná vysoká úroveň N výživy
 • mimořádné výnosy ve všech výrobních oblastech
 • dobrý zdravotní stav, menší odolnost na padlí, ostatní choroby na velmi dobré úrovni
 • odrůda vhodná i do přísuškových oblastí a pro setí po obilnině
 • střední mrazuvzdornost

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

FRISKY (C)

 • udržovatel: Limagrain Europe S.A.S. (F), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • polopozdní plastická odrůda vhodná do všech oblastí
 • jakost B/C - vynikající krmná kvalita potvrzená krmnými testy
 • velmi dobré hodnoty OH, ČP – doplňková potravinářská pšenice
 • rostliny s krátším stéblem, odolné proti poléhání
 • dobře odnožující
 • velmi vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech v ošetřené i neošetřené variantě pěstování
 • dobrý zdravotní stav, odolná proti většině chorob
 • lze pěstovat po obilnině
 • odolná vůči vyzimování
 • vhodná a doporučená i pro pozdní setí

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

JOHNSON (C)

 • udržovatel: ASUR PLANT BREEDING a.s. (F), v ČR zastupuje: SAATEN - UNION CZ, s.r.o.
 • polopozdní odrůda pro krmné využití C
 • rostliny nízké s velmi dobrou odolností proti poléhání
 • rostliny středně odnožující
 • vysoký výnos tvoří zejména počtem zrn a to i v horších půdně-klimatických podmínkách
 • vysoká stres-odolnost
 • dobrý zdravotní stav, výborná odolnost padlí travnímu na listech i v klasu
 • tolerantní k raným i k pozdnějším termínům setí

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG MOCCA (Ck)

 • poloraná středně odnoživá odrůda určená ke krmení a pro výrobu oplatků a sušenek (kvalita Ck)
 • rostliny s kratším stéblem, dobrá odolnost proti poléhání
 • velmi vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování
 • vysoký počet zrn v klase, HTZ 44 g
 • velmi dobrá zimovzdornost
 • výborný zdravotní stav, vysoká odolnost ke rzi plevové i pšeničné, velmi dobrá odolnost vůči listovým skvrnitostem
 • je vhodná i do sušších podmínek
 • lze použít i pro pozdní setí
 • odrůda rezistentní proti larvám plodomorky plevové
 • nejpěstovanější krmná pšenice v ČR

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

LG MONDIAL (C)

 • udržovatel: Limagrain Europe S.A.S. (F), v ČR zastupuje: Limagrain Česká republika, s.r.o.
 • poloraná velmi výnosná odrůda s potravinářskou kvalitou ve výkupních parametrech (vysoká OH a vysoké ČP)
 • rostliny středně dlouhé s vysokou odolností poléhání
 • nejvýnosnější odrůda ve tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2019-2021
 • výborný zdravotní stav listů i klasů – odolná rzi plevové i pšeničné, velmi dobrá odolnost padlí, braničnatce i fuzariózám klasů
 • vhodná i po obilnině a do KVO
 • vysoká HTZ a objemová hmotnost
 • velmi dobrá zimovzdornost

§právně chráněná odrůda§

Zobrazit více
Skrýt

Nevybrali jste si? Kontaktujte nás. Zajistíme Vám i osiva plodin, které nejsou v této nabídce.

Napište nám
Top